SÖKER DU EN HANDLEDARE I KBT?
Här hittar Du en förteckning över KBT-handledare som är medlemmar i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.

Tillbaka till söklistan
Tillbaka till handledare i Lysekil
 

ANNIKA SELSTAM GRUNDÉN
HyperLink
LEG PSYKOTERAPEUT KBT, LEG SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA PSYKIATRI, HANDLEDAR/LÄRARUTBILDNING KBT
HANDLEDARE
COGNITIVIA
Aschebergsgatan 22
Göteborg
E-post: annika.selstam.grunden@cognitivia.se
Mobil: 070-2000 455
Telefon: